AGB

Scheidingslijn

Algemene voorwaarden

van Geysir Andernach gemeinnützige GmbH d.d. 15.06.2020 - Individuele gasten en gezinnen

§ 1 Toepassingsgebied / voorwerp van de overeenkomst

Deze AV zijn van toepassing op alle faciliteiten van Geysir.info gGmbH en hebben betrekking op de boekbare aanbiedingen in onze online ticketshop in de versie die geldig is op het moment van de boeking, alsmede het bezoek aan de faciliteiten.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

De producten die in onze online winkel (tickets print@home) worden getoond, dienen slechts te worden opgevat als een uitnodiging tot bestelling. Zij vormen geen bindend aanbod. U doet een bindend aanbod tot het sluiten van een koopcontract voor het geselecteerde ticket wanneer u het online bestelproces hebt doorlopen door de daar gevraagde informatie in te voeren en op "Nu kopen" te klikken. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten die zich in het winkelmandje bevinden. U kunt eventuele fouten of vergissingen corrigeren door het artikel uit het winkelmandje te verwijderen en/of op de "Terug"-knop van uw browser te drukken. Het koopcontract komt tot stand wanneer wij uw bestelling aanvaarden door u onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling een orderbevestiging per e-mail te sturen. In geval van niet-beschikbaarheid van de bestelde goederen, behouden wij ons het recht voor niet te leveren. In dat geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen en de eventueel reeds ontvangen tegenprestatie onverwijld terugbetalen.

§ 3 Prijs en betaling

In de toegangsprijs is het respectieve wettelijk verlaagde BTW-tarief inbegrepen. In de regel wordt betaling per creditcard of Paypal aangeboden. De gedeponeerde rekening zal worden gedebiteerd bij aanvaarding van de bestelling. De organisator heeft het recht om voor bepaalde evenementen geen individuele betalingswijzen aan te bieden. Tickets worden alleen verkocht aan eindklanten. De commerciële wederverkoop van tickets is verboden. Het ruilen van tickets is uitgesloten.

§ 4 Ingang

De onderdelen van de Geysir Andernach-faciliteit kunnen alleen worden betreden met een geldig toegangsbewijs. Toegangsbewijzen geven de houder recht op toegang tot de faciliteit op de gekozen datum en tijd. Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij binnenkomst of wanneer het wordt geannuleerd. Vervalste of op andere wijze gemanipuleerde toegangskaarten geven geen recht op toegang en zullen zonder vergoeding door de instelling in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt in geval van misbruik van toegangsbewijzen. Geysir.info heeft het recht om delen van de faciliteit geheel of gedeeltelijk te blokkeren of de toegang daartoe te beperken. Dergelijke sluitingen of toegangsbeperkingen kunnen geen aanleiding geven tot enige aanspraak van de bezoeker. In geval van verlies van een toegangsbewijs bestaat geen recht op een vervangend toegangsbewijs of enige andere vergoeding. Het unieke karakter van het print@home ticket wordt gewaarborgd door een gedrukte 1D- of 2D-barcode, die bij de toegang tot het evenement wordt gecontroleerd en gevalideerd door een handscanner. Contracten op dit portaal kunnen alleen in het Duits worden gesloten.

§ 5 Terugtrekking van de Organisator

Geysir.info gGmbH heeft het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst om gegronde redenen, in het bijzonder indien een bezoek aan de geiser niet mogelijk is om veiligheidsredenen (storm, onweer, overstroming enz.) of de veiligheid van de bezoekers niet kan worden gegarandeerd.

§ 6 Expositie

Afzonderlijke tentoonstellingszones of exposities kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gesloten voor reparatie of wegens andere technische problemen. In geval van uitval, gedeeltelijke uitval of sluiting van afzonderlijke expositieruimten of expositiestukken ten gevolge van overmacht zoals onderbreking van de stroomvoorziening, onweer en stormvloed, alsmede ten gevolge van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden e.d., bestaat geen recht op restitutie of gedeeltelijke restitutie/vermindering van de toegangsprijs.

§ 7 Aansprakelijkheid en toezichtsplicht

Bezoekers van Geysir Andernach worden verzocht zich te houden aan de huisregels van Geysir.info gGmbH. Deze kunnen worden ingezien op www.geysir-andernach.de of kunnen u op verzoek worden toegezonden.

Wij wijzen alle ouders, wettelijke voogden en begeleiders van kinderen en andere onder toezicht te stellen personen er uitdrukkelijk op dat zij hun toezichtsplicht zorgvuldig dienen te vervullen, aangezien wij hen hiervan niet kunnen ontheffen. In dit verband zijn toezichthouders, ouders en wettelijke voogden ook verantwoordelijk voor alle schade die door de onder toezicht te stellen personen wordt veroorzaakt. In het geval van aanbiedingen voor kinderen en scholieren, hebben de begeleidende personen, onafhankelijk van het personeel van Geysir.info gGmbH, de plicht van toezicht.

Voor het overige is Geysir.info gGmbH slechts aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeengekomen dienst, voor zover haar of haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers een grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim kan worden verweten. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op schade die voortvloeit uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid. In dit opzicht is Geysir.info gGmbH onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet of nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

§ 8 Herroepingsrecht

In beginsel bestaat er geen recht op teruggave van toegangsbewijzen. Bij diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding met een vast tijdstip van uitvoering of een vaste periode van uitvoering, in het bijzonder de verkoop van tickets voor culturele en vrijetijdsevenementen, bestaat er geen recht op herroeping of teruggave bij verkoop op afstand overeenkomstig § 312g II S. 1 Nr. 9 BGB. Elke bestelling is bindend bij het sluiten van het contract en verplicht tot betaling.

§ 9 Gegevensbescherming

Geysir.info gGmbH verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant in overeenstemming met de geldende voorwaarden voor gegevensbescherming. De klant geeft Geysir.info gGmbH toestemming om de persoonsgegevens door te geven aan derden die belast zijn met de uitvoering van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. De onderneming maakt gebruik van externe dienstverleners voor de facturering van aankopen die via de online winkel zijn gedaan.

§ 10 Kennisgeving overeenkomstig de Verordening onlinebeslechting van geschillen

De Europese Commissie biedt een platform (ODR-platform) voor onlinegeschillenbeslechting. U kunt dit vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het is mogelijk dit ODR-platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen. Ons e-mailadres luidt als volgt: info(at)geysir-andernach.de. Bovendien zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure overeenkomstig § 36 I Nr.2 of § 37 VSBG. Er is geen bereidheid om vrijwillig deel te nemen. Claims moeten worden ingediend bij: Federale Universele Arbitragecommissie, Centrum voor Arbitrage e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Tel.: 07851/7957940, Fax: 07851/7957941, E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de

§ 11 Slotbepalingen

Deze AV treden in werking op 15.06.2020. De enige plaats van uitvoering en betaling is Andernach. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De ongeldigheid van afzonderlijke delen van deze Algemene Voorwaarden (AV) leidt niet tot de ongeldigheid van de gehele voorwaarden.

Voor het overige gelden de huis- en gebruiksregels van Geysir Andernach gGmbH.

Natuur Geiser Achtergrond

Getuigenissen van klanten

Uw meningen en ervaringen

Scheidingslijn

Leuke excursie met een leuke uitleg. We hadden een heel leuk uitstapje naar de geiser. De geiser was erg indrukwekkend om te zien. Speciale dank aan het personeel, dat zeer vriendelijk en behulpzaam was, en zo de excursie voor ons mogelijk maakte (hulp wegens slecht ter been zijn).  

Klantenverhaal van

Absoluut aan te bevelen! In een interactieve rondleiding leert u op een speelse manier over het ontstaan van een geiser. Het absolute hoogtepunt is de boottocht naar de geiser, waar u het natuurspektakel live kunt zien.

Facebook Klantenverhaal van

We waren er met de hele familie, grootouders, ouders en kinderen! Er was voor elk wat wils en het was erg interessant! Gewoon een super leuke dag met de hele familie!

Facebook Klantenverhaal van

Het is een prachtig doe-museum. Zelfs kleine kinderen kunnen hier dingen uitproberen en ontdekken. Oudere kinderen en volwassenen leren veel nieuwe dingen. De bijbehorende boottocht is een hoogtepunt. De geiser-ervaring aan het eind is gewoon geweldig. Het personeel is beleefd en aardig. Erg behulpzaam. Het museum is ook geschikt voor kinderwagens. Parkeren is schaars, maar met een beetje geluk kun je bij de...

Klantenverhaal van

De boottocht naar de geiser was informatief en je kreeg te horen hoe de geiser is ontstaan. Er was veel personeel ter plaatse dat graag zijn kennis deelde. Praten met het personeel was zeer behulpzaam en informatief.

Klantenverhaal van
Sponsors