AGB

Scheidingslijn

Algemene voorwaarden

van Geysir Andernach gemeinnützige GmbH vanaf 01.02.2022 - individuele gasten en gezinnen

§ 1 Toepassingsgebied / voorwerp van het contract

Deze AV gelden voor alle faciliteiten van Geysir Andernach gGmbH en hebben betrekking op boekbare aanbiedingen in onze online ticketshop en de aankoop aan de kassa, in welke versie dan ook, die geldig zijn op het moment van de boeking en het bezoek aan de faciliteiten.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

De producten die worden weergegeven in onze online shop (print@home tickets) zijn slechts een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Ze vormen geen bindend aanbod. Je doet een bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten voor het geselecteerde ticket wanneer je het online bestelproces hebt doorlopen door de daar vereiste informatie in te voeren en op "Nu kopen" te klikken. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten in het winkelmandje. U kunt eventuele fouten en vergissingen corrigeren door het artikel uit het winkelmandje te verwijderen en/of op de knop "Terug" van uw browser te klikken. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door u direct na ontvangst van uw bestelling per e-mail een orderbevestiging te sturen. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om niet te leveren. In dat geval brengen wij u onmiddellijk op de hoogte en betalen wij reeds ontvangen betalingen onmiddellijk terug.

§ 3 Prijs en betaling

De toegangsprijs is inclusief het wettelijk verlaagde btw-tarief. In de regel wordt betaling per creditcard of Paypal aangeboden. De rekening in het bestand wordt gedebiteerd wanneer de bestelling wordt geaccepteerd. De organisator heeft het recht om voor bepaalde evenementen geen afzonderlijke betalingsmethoden aan te bieden. Tickets worden alleen verkocht aan eindklanten. De commerciële doorverkoop van tickets is verboden. Tickets mogen niet worden geruild.

§ 4 Ingang

De onderdelen van Geysir Andernach kunnen alleen worden betreden met een geldig toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn geldig voor de geselecteerde datum en tijd voor toegang tot de faciliteit. Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij binnenkomst of annulering. Het ticket verliest zijn geldigheid wanneer het wordt gevalideerd. Vervalste of op andere wijze gemanipuleerde toegangsbewijzen geven geen recht op toegang en worden door de faciliteit in beslag genomen zonder vervanging of vergoeding. Hetzelfde geldt in geval van misbruik van toegangsbewijzen. Geysir Andernach heeft het recht om delen van de faciliteit geheel of gedeeltelijk af te sluiten of de toegang ertoe te beperken. Dergelijke sluitingen of toegangsbeperkingen kunnen geen aanleiding geven tot aanspraken van de bezoeker. Bij verlies van een toegangsbewijs bestaat geen recht op een vervangend toegangsbewijs of enige andere vorm van vervanging. De uniciteit van het print@home ticket wordt gegarandeerd door een geprinte 1D- of 2D-barcode, die bij binnenkomst wordt gecontroleerd en gevalideerd met een handscanner. Contracten op dit portaal kunnen alleen in het Duits worden afgesloten.

§ 5 Terugtrekking van de Organisator

Geysir Andernach gGmbH heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract voor een goede reden, in het bijzonder als een bezoek aan de geiser niet mogelijk is om veiligheidsredenen (storm, onweer, hoog water, laag water, enz.) of als de veiligheid van de bezoeker niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van de bezoeker kan niet worden gegarandeerd.

§ 6 Expositie

Afzonderlijke museumzones of tentoonstellingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgeschakeld voor reparatiedoeleinden of wegens andere technische problemen. In geval van annulering, gedeeltelijke annulering of afzonderlijke museumzones of tentoonstellingen door overmacht, zoals onderbreking van de stroomvoorziening, onweer en stormvloeden, alsmede door onderhouds- en reparatiewerkzaamheden enz. Er is geen recht op restitutie of gedeeltelijke restitutie/vermindering van de toegangsprijs.

§ 7 Aansprakelijkheid en toezichtsplicht

Bezoekers van Geysir Andernach dienen zich te houden aan de huisregels van Geysir Andernach gGmbH. Deze kunnen worden ingezien op www.geysir-andernach.de of kunnen op verzoek worden toegestuurd.

Wij wijzen alle ouders, wettelijke voogden en begeleiders van kinderen en andere onder toezicht te stellen personen er uitdrukkelijk op dat zij hun toezichtsplicht zorgvuldig moeten vervullen, aangezien wij hen niet van deze verplichting kunnen ontslaan. In dit verband zijn begeleiders, ouders en wettelijke voogden ook verantwoordelijk voor eventuele schade die door de onder toezicht staande personen wordt veroorzaakt. Bij programma's voor kinderen en scholieren zijn de begeleiders onafhankelijk van de medewerkers van Geysir Andernach gGmbH verantwoordelijk voor het toezicht.

Voor het overige is Geysir Andernach gGmbH alleen aansprakelijk voor de correcte vervulling van de overeengekomen prestatie, als hem of zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim kan worden verweten. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. In dit opzicht is Geysir Andernach gGmbH onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet of nalatigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers.

§ 8 Herroepingsrecht

In principe bestaat er geen recht op teruggave van toegangsbewijzen. In het geval van diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding met een vaste tijd van uitvoering of een vaste periode van uitvoering, in het bijzonder de verkoop van tickets voor culturele en vrijetijdsevenementen, is er geen recht op annulering en teruggave voor transacties met verkoop op afstand in overeenstemming met § 312g II p. 1 nr. 9 BGB, is er geen herroepings- en teruggaverecht voor transacties in de verkoop op afstand. Elke bestelling is bindend onder de voorwaarden van het contract en is onderworpen aan betaling.

§ 9 Gegevensbescherming

Geysir Andernach gGmbH verwerkt persoonlijke gegevens van de klant in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming. De klant staat Geysir Andernach gGmbH toe om de persoonlijke gegevens door te geven aan derden in opdracht van de uitvoering van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Het bedrijf maakt gebruik van externe dienstverleners voor de facturering van online shopaankopen.

§ 10 Kennisgeving overeenkomstig de Verordening onlinebeslechting van geschillen

De Europese Commissie biedt een platform (ODR-platform) voor online geschillenbeslechting. U kunt dit vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr . Het is mogelijk om dit ODR-platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen. Ons e-mailadres is als volgt info@geysir-andernach.de . Verder zijn we niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure in overeenstemming met § 36 I No.2 of § 37 VSBG. Er is geen bereidheid tot vrijwillige deelname. Claims moeten worden ingediend bij: Universalschlichtungsstelle des Bundes, Zentrum für Schlichtung eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Tel.: 07851/7957940, Fax: 07851/7957941, E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de

§ 11 Slotbepalingen

Deze AV worden van kracht op 01/02/2022. De exclusieve plaats van nakoming en betaling is Andernach. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De ongeldigheid van afzonderlijke delen van deze Algemene Voorwaarden (AV) heeft niet de ongeldigheid van de gehele AV tot gevolg.

Anders zijn de Huis- en gebruiksvoorschriften van Geysir Andernach gGmbH van toepassing.

 

 

 

Natuur Geiser Achtergrond

Getuigenissen van klanten

Uw meningen en ervaringen

Scheidingslijn

Leuke excursie met een leuke uitleg. We hadden een heel leuk uitstapje naar de geiser. De geiser was erg indrukwekkend om te zien. Speciale dank aan het personeel, dat zeer vriendelijk en behulpzaam was, en zo de excursie voor ons mogelijk maakte (hulp wegens slecht ter been zijn).  

Klantenverhaal van

Absoluut aan te bevelen! In een interactieve rondleiding leert u op een speelse manier over het ontstaan van een geiser. Het absolute hoogtepunt is de boottocht naar de geiser, waar u het natuurspektakel live kunt zien.

Facebook Klantenverhaal van

We waren er met de hele familie, grootouders, ouders en kinderen! Er was voor elk wat wils en het was erg interessant! Gewoon een super leuke dag met de hele familie!

Facebook Klantenverhaal van

Het is een prachtig doe-museum. Zelfs kleine kinderen kunnen hier dingen uitproberen en ontdekken. Oudere kinderen en volwassenen leren veel nieuwe dingen. De bijbehorende boottocht is een hoogtepunt. De geiser-ervaring aan het eind is gewoon geweldig. Het personeel is beleefd en aardig. Erg behulpzaam. Het museum is ook geschikt voor kinderwagens. Parkeren is schaars, maar met een beetje geluk kun je bij de...

Klantenverhaal van

De boottocht naar de geiser was informatief en je kreeg te horen hoe de geiser is ontstaan. Er was veel personeel ter plaatse dat graag zijn kennis deelde. Praten met het personeel was zeer behulpzaam en informatief.

Klantenverhaal van
Sponsors